Stavanger – Nye Silicon Valley

I takt med oljeprisens fall og oljeindustrien opplevde motstand fra miljøbevegelser og investorer har man i Norge generelt, og Stavanger spesielt, blitt tvunget til å tenke nytt. Det har gått opp for politikere og arbeidere at oljeeventyret ikke vil vare uendelig, og kampen om å finne nye energikilder og industrier som kan skape flere arbeidsplasser har for alvor startet.

Stavanger har i mange år vært i sentrum av det norske oljeeventyret, og har dermed tiltrukket seg noen av de flinkeste ingeniørene og fagfolkene i bransjen. Disse er nå blitt tvunget til å se seg om etter nye muligheter ettersom oljesektoren har nedbemannet i stor stil. Oljepengene hadde også store ringvirkninger for økonomien i Stavanger, når oljeindustrien hadde opptur ble også boligene i byen dyrere, kjøpekraften var stor og innflyttingen var massiv. Når oljeindustrien begynte å slite fikk folk i Stavanger mindre kjøpekraft, boligmarkedet opplevde nedgang, og utflyttingen startet.

Kan ny teknologi være redningen?

Flere politiske krefter mener at denne krisen i oljesektoren bør brukes som en mulighet til å innovere og starte nye bedrifter. Blant annet har politikere fra MDG (Miljøpartiet de grønne) gått ut i media og proklamert at reisen fra oljebyen Stavanger til teknologihovedstaden Stavanger ikke trenger å være så lang og kronglete. Mange mener at Stavanger har mange av forutsetningene nødvendig for å satse på ny teknologi, og bli et samlepunkt for innovatører og investorer.

 

I dag er nemlig flere av de største selskapene i verden basert på å tilby digitale tjenester til sine kunder, og ikke tilknyttet tradisjonell industri og næring. Verdens digitalisering har åpnet enorme muligheter for innovatører og datanerder som tidligere satt på barnerommet og kodet. Disse personene har fått store investeringer og er dratt ut av barnerommet til fordel for gigantiske hovedkontor i blant annet Silicon Valley. Fremtredende politikere i Stavanger har også konkludert med at fremtidens arbeidsplasser i byen vil komme fra disse utradisjonelle næringene.

 

Det er også med tiden blitt tydelig at det også i Norge er gründere og entreprenører innen denne bransjen som står for flesteparten av nye arbeidsplasser. Nye selskaper er ansvarlig for to tredjedeler av nye arbeidsplasser, mens kun en tredjedel kommer fra den etablerte næringen.

 

Mulighetene finnes i den digitale verdenen

Mens vi her i Norge forgjeves leter etter nye oljefelt har man i resten av verden krevd sin plass i den digitale forretningsverdenen. Nå som oljen er på vei ut er det blitt tydelig at byer som Stavanger egentlig har alle forutsetningene tilgjengelig for å kjempe seg til en plass i den digitale verdenen. Stavanger har en høyt utdannet befolkning, hvorav mange er ingeniører som tidligere har jobbet i oljeindustrien. Det bør ikke være svært vanskelig å omskolere disse, om nødvendig, slik at de kan bytte ut regnestykkene sine med koding eller lignende. Da kan disse ingeniørene bli drivkraften bak en ny teknologisk revolusjon i Stavanger!

 

En av bransjene som har skutt i været de siste årene er eksempelvis bransjen for online casino. Dette er en bransje som har vokst med voldsom fart, samtidig som oljeindustrien har slitt. Sverige så tidlig på 2000-tallet det store potensialet i å drive casino på nett, og er i dag hjem til flere av de største aktørene på markedet.

 

Norske gründere ble på samme tidspunkt truet av myndighetene med at de brøt loven om de forsøkte å utvikle nettbaserte casinoer, og dermed gikk vi den gang glipp av sjansen. Det betyr dog ikke at det ikke er mulig å investere i ny og spennende teknologi nå, og dermed unngå å la sjansen glippe fra oss igjen.
Norge generelt, og Stavanger spesielt, står ovenfor et veiskille; skal man grave ut de siste restene av oljen, eller skal man satse for fullt på ny teknologi, og nye næringer? Stavanger har en aller tiders mulighet, kanskje ser man en gang i nær fremtid store norske digitale bedrifter med hovedkontor i Stavanger sentrum?

Privacy Policy