De tøffe tidene i Stavanger har også betydd oppstarten av nye firmaer

Etter at oljeprisene sank, og oljeindustrien begynt å slite, har Rogaland og Stavanger fått lide. Arbeidsledigheten har i Rogaland vært noe av den laveste rundt om i Norge, men nå har den økt dramatisk i statistikkene for arbeidsledighet man ser nå om dagen. Næringslivet opplever nedbemanninger, omstillinger og må ta dramatiske tiltak for å redde driften.

 

I følge Statistisk sentralbyrå finnes det 127 tusen mennesker i Norge som ikke er i arbeid. Pga. oljeindustrien sitt fall er Stavanger-området spesielt rammet. I løpet av kun et år har oppsigelser og permitteringer blitt tidoblet i Stavanger og Rogaland. Om man ser bort ifra at det å miste en jobb kan være svært dramatisk for enkeltpersoner det gjelder, så er det noe skremmende over at industrien som er så enormt viktig for Norge opplever en såpass dramatisk nedgang. Det er ikke å stikke under en stol at oljeindustrien har vært enormt viktig for å bygge opp den velferdsstaten som Norge er kjent for den dag i dag, og som alle innbyggerne lener seg på når tidene blir tøffe. Flere politikere og mennesker fra næringslivet legger vekt på at oljeindustrien ikke enda er død, og kommer til å fortsette å være viktig for Norge i tiden fremover. Allikevel går det ikke an å stikke hodet i sanden og late som om den internasjonale omstillingen til nye energikilder ikke har skjedd. Uansett om oljeindustrien greier å hente seg opp litt i årene fremover, kommer vi nok garantert ikke til å oppleve den samme veksten og de samme inntektene fra oljesektoren som vi er blitt vant med. Derfor blir det essensielt at man evner å omstille seg til nye bransjer.

Vi kan ta Sverige som et eksempel; de så tidlig muligheter da den digitale revolusjon inntok scenen. Både svenske og norske gründere skjønte at man nå kunne flytte landbaserte casinoer, som Bellagio i Las Vegas, over på nettet. Sveriges regjering svarte med å oppmuntre de svenske gründerne, mens norske myndigheter mente at dette brøt med monopolet til Norsk Tipping og truet norske gründere med søksmål og rettstvister. Dermed trakk nordmennene seg ut av konkurransen, og som et resultat er Sverige blitt en gigant innen online casino, med store og viktige aktører som for eksempel NetEnt og Microgaming. De svenske firmaene er ledende innen utvikling av spilleautomater og annen programvare til casino-nettsteder.

Nye firmaer dukker opp i kjølvannet av krisen

Men løpet er ikke kjørt for de som har ervervet seg kompetanse fra oljeindustrien. Det dukker nemlig opp nye firmaer startet av gründere i Rogalandsområdet, som sårt trenger kompetansen ingeniørene fra oljesektoren besitter. F.eks. er et selskap med navn Zaptec et resultat av oljeteknologi som nå blir brukt til nye formål. Dette firmaet har tatt ansatte og kunnskap fra oljesektoren, og videreutviklet denne til å skape nye ladere til elbiler. Deres suksess burde ikke underdrives; f. eks. skrev de nylig under en avtale med Renault, som gjorde dem til dette gigantiske selskapets hovedleverandør av ladere til elbiler på det norske markedet. De sikter også på å videreutvikle teknologi fra oljesektoren over til romforskning, og har også nylig signert avtaler med store romforskningsorganisasjoner som f.eks. NASA. Hovedsakelig er alle de ansatte i det norske firmaet folk fra oljesektoren, som mistet jobben sin under nedbemanningsprosesser.

Ullrigg på Ullandhaug er et godt eksempel på hva politikerne i mange år har skreket etter, nemlig det at teknologi fra oljeindustrien skal brukes til mer miljøvennlige energikilder. Dette norske firmaet har nemlig utviklet metoder for å omgjøre oljeteknologi til å brukes som et verktøy for å hente ut fornybar energi fra jordens indre lag.

Det siste eksempelet vi skal nevne er kanskje det som er ekstra spennende, siden dette er et prosjekt hvor noen av de største aktørene innen oljeindustrien har slått seg sammen for å omstille teknologien og kunnskapen sin til en helt ny sektor. Dette prosjektet ønsker å bruke kunnskap og teknologi som man har ervervet seg i oljesektoren, til helsesektoren. Dette betyr at kunnskap, ansatte, og teknologi som tidligere er blitt brukt hovedsakelig for å hente ut skitten olje fra bakken, og tjene penger, nå kan brukes i helsesektoren som sårt trenger både folk, kunnskap, og teknologi for å hanskes med eldrebølgen. Firmaet heter Pumps and Pipes, og hele Norge heier på dem!

Disse eksemplene bør inspirere andre som nylig har mistet jobben i oljesektoren, eller sjefer som ser at omstilling kreves, til å begynne å investere i nye teknologier eller omstille sine ansatte og teknologi til å tjene et nytt formål for Norge og velferdssamfunnet!

Privacy Policy