Norsk hermetikkmuseum

Norsk Hermetikkmuseum er et museum i Stavanger som spesialiserer seg på å fortelle historien om produksjonen av fiskehermetikk i Norge. At Norsk Hermetikkmuseum nettopp ligger i Stavanger, er ikke tilfeldig. Stavanger er nemlig kjent som Norges hermetikkhovedstad, ettersom byen har vært hjem til svært mange fabrikker av fiskehermetikk. Norsk Hermetikkmuseum ble offisielt åpnet 28. juni 1982, og er i dag en fungerende del av museumssammenslutningen Museum Stavanger AS.

Hvorfor besøke Norsk Hermetikkmuseum?

Norsk Hermetikkmuseum holder i dag til i en tidligere hermetikkfabrikk, noe du blant annet kan på den karakteriske pipen. Museets utstilling tar for seg Stavangers og Norges hermetikkindustri fra 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Utstillingene er interessante historisk, og bruker aktivt interaktive løsninger for å levendegjøre fortellingen til besøkende.

Besøkende kan glede seg over å få smaksprøver på varene som en gang ble produsert. På Norsk Hermetikkmuseum får man nemlig som besøkende smake nyrøykt brisling. Du kan også få øve deg på å legge brisling i boks – dog riktignok plastfisk, og man får et innblikk i hvor viktig samspillet mellom den grafiske industrien og hermetikkindustrien etterhvert ble. Grafisk utforming og produksjon av etiketter – såkalte iddisar – et karakteristisk kjennetegn for industrien, var den de facto viktigste markedsføringskanalen for hermetikkprodusentene. Museet har også utstillinger fra maskinindustrien, og tar blant annet for seg den teknisk-industrielle utviklingen som muliggjorde masseproduksjonen av norsk hermetikk for verdensmarkedet.

I bakgården til Norsk Hermetikkmuseum finner man Arbeiderboligen, et lite hus som er innredet etter forskjellige tidsepoker på 1900-tallet. Første etasje i Arbeiderboligen rommer en utstilling fra 1920-tallet og andre etasje i boligen har en utstilling fra 1960. Det er en utrolig fascinerende vandring gjennom den relativt nære forhistorien til både Stavanger, og det norske samfunnet.

Historien til Norsk Hermetikkmuseum

Idéen om et hermetikkmuseum i Stavanger ble først unnfanget rundt forrige århundreskifte. Særlig var Stavanger Aftenblad en aktiv pådriver for idéen om et museum dedikert til bevaringen av den norske historien om hermetikkindustrien. Både i 1906 og 1910 trakk avisen fram idéen og forsøkte å lage engasjement rundt saken. Det skulle imidlertid gå adskillig tid før noen tok affære. Museet åpnet dørene for første gang 28. juni 1982 etter at lokale krefter og den politiske ledelsen gikk sammen om å finne penger til etableringen.

Lokalhistorie har generelt lett for å komme i skyggen av større historielinjer, men den er likefult både verd å bevare, og verd å huske. Tross alt, poenget med å reise, er å oppleve og lære nye ting. Å gå på middelaldermuseum i hver by man besøker, er ikke nødvendigvis like interessant gang nummer fem. Derfor vil vi gjerne komme med en klar oppfordring om å vie en viktig og sentral del av Stavangers moderne industrihistorie et besøk. Gjerne i kombinasjon med et besøk hos Stavanger Maritime Museum eller andre museum i sentrumsområdet.

Slik kommer du deg til Norsk Hermetikkmuseum

Norsk Hermetikkmuseum holder som sagt til i en tidligere hermetikkfabrikk. Fabrikken ligger i Øvre Strandgate 88 i bydelen Gamle Stavanger, som også er hjem til en rekke andre museum. Det er med andre ord svært lett å komme seg dit om man bor på et av byens mange sentrumshotell for eksempel. Da er det bare å ta beina fatt. Bor du utenfor sentrumsområdet, går det en rekke busser. Bussforbindelsene i Stavanger er relativt gode, og det bør være høyst overkommelig å komme seg til sentrum.

Foretrekker du å bruke privatbil, kan du enkelt finne parkeringer i nær tilknytning til museumet. Pass dog på at de fleste parkeringsplassene har tidsbegrensning, eller er betalt. Du må med andre ord regne med å måtte betale noe for parkeringen om du velger å kjøre til museumet med din egen privatbil.

Privacy Policy